Frigo Peđa        Karađorđeva 67     Pančevo     013/301-300     063/7712-416
 
 

Poslovno Tehnička Saradnja

 

Ovim ugovorom Zastupnik i Servis uređuju prava i obaveze u organizovanju i izvođenju  servisnih usluga  i održavanju  proizvodnog programa malih i velikih kućnih aparata robnih marki VIVAX i HAIER ,  čiji je uvoznik Kim Tec d.o.o. Beograd, u garantnom i van garantnom roku .

Zastupnik može naknadno proširiti svoj proizvodni program sa drugim robnim markama navedenih uređaja, ali je o tome dužan pismeno obavestiti Servis. Ovaj Ugovor se odnosi samo na one uređaje koji dolaze sa originalnim Garantnim listom Zastupnika.SERVIS se obavezuje da će, na zahtev Kim Tec d.o.o. Beograd ili korisnika PROIZVODA, vršiti servisiranje, održavanje i puštanje u pogon  PROIZVODA u garantnom roku u skladu s uslovima navedenim u  Kim Tec-ovom garantnom listu,  u potpunosti prema uputstvima proizvođača i uz upotrebu originalnih rezervnih delova, u celosti poštujući propise . Popravku PROIZVODA u garantnom roku izvršiće samo uz prilog originalnog računa o kupovini i originalnog garantnog lista od strane korisnika...

                

                 

Home
O nama
Usluge
Reference
Kontakt

      Design MS © 2007                                                                                                                                  Copyright © Frigo Peđa 2007.Sva prava zadržana.